Help mijn kind wordt gepest!

Gepubliceerd op 13 december 2021 om 06:29

Pesten op de basisschool het is iets wat denk ik ieder kind wel een keer overkomt. In welke vorm dan ook. Misschien wordt jouw kindje gepest of misschien is jouw kind een pestkop. Vervelend is het allebei.

 

Misschien ook leuk voor jou: Help mijn kind zit in groep 3! Hoe overleef ik groep 3?

 

Wanneer spreek je over pesten?

Als kinderen een jaar of zes zijn kunnen zij zich schuldig gaan maken aan het serieuzere pestwerk. Kleuters pesten nog niet echt; zij plagen meer. Wat is het verschil tussen pesten en plagen? Pesten is het moedwillig buitensluiten of kwetsen van kinderen. Pas vanaf een jaar of zes kunnen kinderen zich verplaatsen in een ander. Het zich kunnen verplaatsen in een ander is een voorwaarde om te kunnen pesten.

stop tegen pesten van kinderen op de basisschool

“ Een kind dat pest doet dat om effect bij de ander te bereiken. Je pakt de pen niet af omdat je een pen wilt, maar doet dit om een ander kind te pesten. Je zorgt ervoor dat iemand niet kan schrijven en dus zijn werk niet afkrijgt.”

 

We willen allemaal graag dat ons kind aardig gevonden wordt en aardig is voor een ander!

 

Het verschil tussen pesten en plagen?

Pest jouw kind wanneer het aangeeft niet met een ander kind te willen spelen? Nee niet per definitie meteen. Het ligt aan de intentie. Wil jouw kind gewoon liever met iemand anders spelen vandaag? Dan kan dit. Of wil jouw kind dat het ander specifieke kind gewoon nooit met iemand kan spelen. Dan kan dit gezien worden als pesten.

 

Kinderen kunnen ook heel speels plagen. Om meer te weten tussen het verschil tussen pesten en plagen heb ik een leuk artikel voor je: Plagen en Pesten het verschil.

 

Kijk naar de intentie achter het gedrag
Doet jouw kind iets expres om een andere te pesten? Of is het gewoon een bijproduct? Een gevolg van?

 

Wist je dat kinderen die veel straf krijgen sneller geneigd zijn om zelf te pesten?

 

Zij ervaren thuis een gevoel van (on)macht en kunnen dit compenseren door op school te gaan pesten. Het kan ook een gevoel van onzekerheid zijn of een gebrek aan sociale vaardigheden.

 

Lees ook: 8 tips: Huiswerk & toetsen op de basisschool

 

Wat kun jij als ouder doen aan pesten op de basisschool?

Je kunt pesten als ouder niet alleen oplossen. Stap altijd naar een leerkracht. De leerkracht kan dit met de kinderen bespreken. Pesten gebeurd om de hiërarchische pikorde te bepalen in een klas. Pesten kan voortkomen uit een onveilige sfeer in de klas, dan is het belangrijk om boven aan in die pikorde te gaan staan. Daarom gaan kinderen soms pesten. Praat hier dus over met de leerkracht!

praat met kinderen over pesten op school

Het is lastig om te bepalen wanneer je moet ingrijpen als ouders zijnde. Bij een conflict of ruzie met een ander kind hoef je niet meteen in te grijpen. ‘Kinderen leren sociale vaardigheden van een ruzie’.

 

Als tweede tip wil ik je meegeven: Praat met je kind over pestgedrag. Niet op het moment zelf, maar later op een rustiger moment. Kinderen zijn vanaf 6 jaar in staat om te reflecteren op gedrag. Vraag je kind hoe hij zich zou voelen als hij gepest zou worden en leg uit hoe je dingen anders kunt oplossen.

 

Voor sommige kinderen is het fijn om een sociale vaardigheidstraining te volgen waardoor zij misschien anders leren kijken naar situaties en hun eigen gedrag hierop aan kunnen passen. Via je eigen gemeente kun je informatie inwinnen over het volgen van een sociale vaardigheidstraining bij kinderen. Maar als ouder kun jij ook iets doen: 8 tips om de sociale vaardigheden van je kind te vergroten.

 

In dit artikel wordt verder niet ingegaan op cyberpesten. Maar cyberpesten is iets wat vandaag de dag steeds vaker voorkomt. Lees hier alles over cyberpesten en praat met je kind hierover. Vooral met alle social media van tegenwoordig is cyberpesten echt een ding aan het worden.

 

Is jouw kindje wel eens gepest? Of was het misschien een pestkop? Deel hier jouw ervaringen.. 

Dit blog is geïnspireerd op een artikel van opvoedcoach Steven Pont.

 

Liefs Lisanne

 


«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.